Urologi

Urologiverksamheten på Sergelkliniken

Sergelkliniken har kirurgisk och urologisk verksamhet mitt i Stockholm. Vi har runt 7-9000 patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med utredning, bedömning och behandling samt utredning avseende prostatacancer och urinblåsecancer inom SVF. Vi utför också dagkirurgiska behandlingar så som förhudsplastiker med tillgång till narkos. 
Våra läkare har många års erfarenhet. Ingen remiss krävs. 

Vi tar hand om urologiska besvär enligt nedan:

- Förhudsproblem, circumcisio, fimosis
- Frenelumoperationer
- PSA-utredningar
- Miktionsbesvär
- Ultraljudsundersökning

Verksamma läkare är:
Dr. Adelaida Carlsson 
Dr. Maria Lander
Dr. Lars Rönström

Kontaktsjuksköterska:
Katarina Janerås

Adelaida Carlsson

Maria Lander

Lars Rönström


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com