Urologi – Träffa våra specialistläkare på mottagningen i Stockholm

Specialistläkare urologi  Stockholm i samtal med patient

Sergelkliniken urologi

Sergelkliniken har urologisk verksamhet mitt i Stockholm med 7-9000 patientbesök årligen. På mottagningen sker utredning, bedömning och behandling. Vi utreder t.ex. misstänkt prostatacancer och urinblåsecancer med hjälp av modern utrustning för undersökning och provtagning. Vi utför också dagkirurgiska behandlingar så som förhudsplastiker och steriliseringar.

Våra läkare har många års erfarenhet. Ingen remiss krävs. 

Vi tar hand om urologiska besvär enligt nedan:

- Förhudsproblem såsom t.ex. förhudsförträngning
- Utredning av blod med urinen
- Steriliseringsoperation på män (vasektomi)
- Utredning av PSA-förhöjning
- Vattenkastningsbesvär
- Ultraljudsundersökning

Verksamma läkare är:
Dr. Maria Lander
Dr. Lars Sandfeldt
Dr. Salah Hussein
Dr. Said Moazzez
Dr. Adelaida Carlsson

        Maria Lander 

         Said Moazzez

        Lars Sandfeldt

     Adelaida Carlsson 

        Salah Hussein


Sergelkliniken, Karlavägen 112, 115 26 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com