Urologi – Träffa våra specialistläkare på mottagningen i Stockholm

Urologiverksamheten på Sergelkliniken

Sergelkliniken har kirurgisk och urologisk verksamhet mitt i Stockholm. Vi har runt 7-9000 patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med utredning, bedömning och behandling samt utredning avseende prostatacancer och urinblåsecancer inom SVF, (standardiserade vårdförlopp). Vi utför också dagkirurgiska behandlingar så som förhudsplastiker och steriliseringar.
Våra läkare har många års erfarenhet. Ingen remiss krävs. 

Vi tar hand om urologiska besvär enligt nedan:

- Förhudsproblem, circumcisio, fimosis
- Frenelumoperation
- Steriliseringsoperation på män, vasektomi
- PSA-utredningar
- Miktionsbesvär
- Ultraljudsundersökning

Verksamma läkare är:
Dr. Maria Lander
Dr. Lars Sandfeldt
Dr. Salah Hussein
Dr. Said Moazzez
Dr. Adelaida Carlsson

        Maria Lander 

         Said Moazzez

        Lars Sandfeldt

     Adelaida Carlsson 

        Salah Hussein


Sergelkliniken, Karlavägen 112, 115 26 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com