Öron- Näsa- Hals

Öron- Näsa- Hals, (ÖNH) verksamheten
på Sergelkliniken

Vi har under 2020 utökat vår ÖNH-verksamhet med fler läkare och utvidgad kirurgi och har just nu möjlighet att ta emot fler remisser med korta väntetider!

Sergelkliniken bedriver en kvalificerad och bred öron- näsa- halssjukvård mitt i Stockholm. Vi är 6 (st) mycket erfarna, specialistutbildade läkare, som utreder och behandlar öron- näsa- halssjukdomar hos barn och vuxna.  Vid utredning och behandling av olika typer av hörselnedsättningar inklusive utprovning av hörapparater samarbetar vi med HÖR Stockholm.
Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm både inom vårdval och nationella taxan.  Även du som bor i annat landsting kan söka vård hos oss. Frikort och enhetlig patientavgift gäller. Remiss krävs vid nybesök.

Du kan också komma till oss via ditt försäkringsbolag eller väja att betala privat. 

Välkommen!

Vi utreder och behandlar följande åkommor

 • Återkommande öroninflammation samt vätska bakom trumhinnan 
 • Kronisk öroninflammation
 • Hörselnedsättning hos barn och vuxna
 • Tinnitus
 • Yrsel
 • Nästäppa hos vuxna och barn
 • Snarkningar hos barn
 • Akuta och kroniska sjukdomar i näsan och näsans bihålor
 • Näsblödningar
 • Kort tungband
 • Återkommande halsinfektioner hos barn och vuxna
 • Sväljningsbesvär
 • Röstförändringar/besvär
 • Infektioner inom öron- näsa- hals
 • Spottkörtelsjukdomar
 • Hudförändringar och (mindre) hudtumörer i huvud- och halsområdet
 • Utstående ytteröron

Vi utför följande operationer

 • Utstående öron - Ytteröreplastik
 • Rör i trumhinna, klicka här
 • Vidgning av hörselgång - Hörselgångsplastik, klicka här
 • Hål på trumhinnan - Trumhinneplastik, klicka här
 • Avbrott i hörselbenskedjan - Hörselbensplastik
 • Sned näsa eller sned nässkiljevägg - Septumplastik, klicka här
 • Näspolyper, kroniska bihålebesvär - FESS, klicka här
 • Värmebehandling av näsmusslorna, klicka här
 • Operation av körteln bakom näsan, klicka här
 • Halsmandelsoperation, (tonsillektomi, tonsillotomi), klicka här
 • Tungbandsplastik, klicka här
 • Operationer av hudförändringar på ansikte och hals i lokalbedövning
 • Operationer av slemhinneförändringar på läppar och i munhålan i lokalbedövning

Förberedelse för operation i narkos, klicka här
Hälsodeklaration vuxen, klicka här
Hälsodeklaration barn, klicka här

Verksamma läkare är:
Med. Dr. Lennart Edfeldt
Med. Dr. Louise Honeth
Doc. Jan Kumlien
Med. Dr. Karin Lundkvist 
Med. Dr. Gunnar Marklund 
Doc. Karin Strömbäck       Lennart Edfeldt 

         Karin Lundkvist

         Louise Honeth

       Gunnar Marklund 

             Jan Kumlien 

        Karin Strömbäck


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com