Öron- Näsa- Hals

Öron- Näsa- Hals, (ÖNH) verksamheten
på Sergelkliniken

Vi har utökat vår ÖNH-verksamhet och har just nu möjlighet att ta emot fler remisser med korta väntetider!

Sergelkliniken har stor ÖNH-verksamhet mitt i Stockholm. Vi är 6 läkare och vi har runt 8-10 000 öron- näsa- hals patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med bedömning och behandling. Vi gör också dagkirurgiska operationer inom ÖNH. Våra läkare är alla mycket erfarna och har många års erfarenhet och mycket hög tillgänglighet kännetecknar vår verksamhet. 
Öron- näsa- halssjukdomar berör alla åldrar och öron- näsa- hals specialiteten är stor och omfattande.
Remiss krävs.

Vi utför följande operationer

 • Vidgning av hörselgång - Hörselgångsplastik, klicka här
 • Hål på trumhinnan - Trumhinneplastik, klicka här
 • Avbrott i hörselbenskedjan - Hörselbensplastik
 • Sned nässkiljevägg - Septumplastik
 • Bihålekirurgi - FESS

Nedan beskriver vi de vanligaste besvären vi ser hos oss.

Några vanliga symptom vid öronsjukdomar:

 • Öronklåda
 • Öronsmärta
 • Rinnande öron
 • Lockkänsla
 • Hörselnedsättning
 • Tinnitus och yrsel, kan t.ex orsakas av kristallsjuka

Några vanliga näs- och bihålesymptom:

 • Kronisk nästäppa
 • Kronisk snuva, med eller utan allergi
 • Lukt- och smakförändringar
 • Näsblödningar, nässår
 • Snarkning
 • Sned näsa eller sned nässkiljevägg
 • Näspolyper och förstorad "körtel" eller annat hinder "bakom näsan
 • Akuta eller kroniska bihålesjukdomar
  Ovanstående kan också ge halssymptom och nedre luftvägssymptom

Några vanliga symptom i munhåla och svalg:

 • Läppförändringar och munslemhinneförändringar
 • Tungsveda, tungsmärta och dålig andedräkt
 • Spottkörtelsvullnader och spottkörtelinfektioner
 • Bettförändringar, käkledsspänning, käkledsknäppning och käkledssmärta
 • Förstorade halsmandlar med proppbildning
 • Halsont - akut eller kroniskt, halsbränna och hosta
 • Sväljbesvär, felsväljning, klump i halsen och slembildning 
 • Heshet, röstproblem och sångstörningar
 • Svullnader på halsen inkl sköldkörtelsvullnader
 • Snarkning och sömnapné, (andningsuppehåll under sömn) 
  Ovanstående kan behöva utredas beroende på förändringarnas karaktär, innefattar ofta även utredning av mer generella sjukdomar avseende mage, luftrör, tänder och infektionssjukdomar. Bakomliggande orsaker är av skiftande slag och för säker diagnos krävs utredning med speciell utrustning.

Även:
Ansiktssmärta med spänningshuvudvärk - symptom som utreds för korrekt behandling av bakomliggande orsak.

Verksamma läkare är:
Med. Dr. Lennart Edfeldt
Med. Dr. Louise Honeth
Doc. Jan Kumlien
Med. Dr. Karin Lundkvist 
Med. Dr. Gunnar Marklund 
Doc. Karin Strömbäck       Lennart Edfeldt 

         Karin Lundkvist

         Louise Honeth

       Gunnar Marklund 

             Jan Kumlien 

        Karin Strömbäck


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com