Kirurgi & Endoskopi

Kirurgi- och endoskopiverksamheten på Sergelkliniken

Sergelkliniken har kirurgisk och endoskopisk verksamhet mitt i Stockholm. Vi har runt 2000 patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med utredning, bedömning och behandling. Vi utför gastroskopi, sigmoideoskopi och dagkirurgiska behandlingar så som hudförändringar. Våra läkare har många års erfarenhet. 

Vi tar främst hand om nedan:

  • Kirurgiska sjukdomar
  • Mag- tarmsjukdomar
  • Gastroskopier
  • Hudförändringar  - knölar, märken
  • Nageltrång

Vi vill gärna att du skickar en egenremiss  till oss så att våra läkare kan bedöma dina symptom/besvär, därefter får du ett remissvar eller en kallelse via post. 
Ladda ner och fyll i en egenremiss till kirurgi/endoskopimottagningen - klicka här
En egenremiss gör att vi direkt kan boka dig till rätt läkare, anpassa tiden och förbereda inför ditt besök. 

Gastroskopiundersökning:
Gastroskopet är en böjlig slag med en diameter på cirka 1 cm. Genom gastroskopet kan läkaren titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen samt även ta vävnadsprov för mikroskopisk undersökning. Patienten får bedövningsspray i svalget vilket innebär att man ej får äta eller dricka 2 timmar efter undersökningen. Gastroskopet införes genom munnen ner i svalget och in i matstrupen i sittande eller liggande ställning. Man kan andas som vanligt hela tiden. Resultat av eventuell vävnadsprov tar som regel 14 dagar. 

Sigmoideoskopiundersökning:
Patienten ligger i sidoläge med benen uppdragna mot magen. Läkaren för via ändtarmen in en drygt cm-tjock slang genom vilken den sista decimetrarna av den meterlånga tarmen kan inspekteras inifrån och ses på en TV-skärm. Vävnadsprover kan tas och mindre ingrepp, t.ex borttagning av polyper kan utföras. Undersökningen tar cirka 15 minuter. Preliminärt besked om resultatet ges innan patienten går hem. Resultat av eventuell vävnadsprov tar som regel 14 dagar.

Verksamma läkare är:
Doc. Gordon Lahnborg
Med. Dr. Claes Lenander
Med. Dr. Mikael Machado
Dr. Lars Rönström

Gordon Lahnborg 

Mikael Machado

Claes Lenander

Lars Rönström


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelcity.com