Specialistläkare inom kirurgi & endoskopi i Stockholm

Kirurgi och endoskopi på Sergelkliniken i Stockholm

Sergelkliniken kirurgi och endoskopi

Sergelkliniken bedriver kirurgisk och endoskopisk verksamhet mitt i Stockholm och har runt 4000 patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med utredning, bedömning och behandling. Vi utför gastroskopi, sigmoideoskopi och dagkirurgiska behandlingar vid t.ex. hudförändringar. Våra läkare har många års erfarenhet. Remiss krävs.

Vi tar främst hand om:

  • Kirurgiska sjukdomar
  • Mag- tarmsjukdomar
  • Gastroskopier
  • Hudförändringar  - knölar, märken
  • Nageltrång
  • Anala åkommor

Gastroskopiundersökning:
Gastroskopet är en böjlig slag med en diameter på cirka 1 cm. Genom gastroskopet kan läkaren titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen samt även ta vävnadsprov för mikroskopisk undersökning. Patienten får bedövningsspray i svalget vilket innebär att man ej får äta eller dricka 2 timmar efter undersökningen. Gastroskopet införes genom munnen ner i svalget och in i matstrupen i sittande eller liggande ställning. Man kan andas som vanligt hela tiden. Resultat av eventuella vävnadsprover tar som regel 2-4 veckor. 

Sigmoideoskopiundersökning:
Patienten ligger i sidoläge med benen uppdragna mot magen. Läkaren för via ändtarmen in en drygt cm-tjock slang genom vilken den sista decimetrarna av den meterlånga tarmen kan inspekteras inifrån och ses på en TV-skärm. Vävnadsprover kan tas och mindre ingrepp, t.ex borttagning av polyper kan utföras. Undersökningen tar cirka 15 minuter. Preliminärt besked om resultatet ges innan patienten går hem. Resultat av eventuella vävnadsprover tar som regel 2-4 veckor.

Verksamma läkare är:
Med. Dr. Claes Lenander
Med. Dr. Mikael Machado

      Claes Lenander 

       Mikael Machado


Sergelkliniken, Karlavägen 112, 115 26 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com