För våra remittenter:

Vi har utökat vår ÖNH-verksamhet och har just nu möjlighet att ta emot fler remisser med korta väntetider.

Vi tar emot elektroniska remisser i Take Care eller via post/internpost. Välkommen med Din remiss!

Våra kontaktuppgifter finns även i Elektroniska katalogen.


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com