För våra remittenter:

Sergelkliniken Hörsel tar våra audionomer emot för hörselprov, utprovning av hörapparat och hörhjälpmedel. Ej remisskrav. Läs mer på sidan "Hörsel". 
Sergelkliniken Hörsel tar ej emot patienter under 18 år men vid remiss till ÖNH-läkare är vi behjälpliga med hörselprov även om under 18 år. 

Vi tar emot elektroniska remisser i Take Care eller via post/internpost. Välkommen med Din remiss!
Våra kontaktuppgifter finns även i EK.

Sergelkliniken, Karlavägen 112, 115 26 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com