För våra remittenter:

Våra kontaktuppgifter finns även i Elektroniska katalogen.

Vi tar emot elektroniska remisser i Take Care eller via post/internpost. Välkommen med Din remiss!


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelcity.com