Gynekologimottagningen på Sergelkliniken i Stockholm

Vår gynekologiverksamhet på Sergelkliniken i Garnisonen

Sergelkliniken har gynekologiverksamhet mitt i Stockholm och har runt 8-10 000 patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med bedömning och behandling. Vår läkare är mycket erfaren och har många års erfarenhet och mycket hög tillgänglighet kännetecknar vår verksamhet. 

Vi tar främst hand om nedan gynekologiska besvär:

  • Fertilitetsutredningar 
  • Inkontinens / Framfall
  • Klimakteriella besvär 
  • Dysplasi
  • Blödningsrubbningar
  • PCO
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologiska infektioner

Verksam läkare är:
Dr. Britt-Marie Carsjö
      Britt-Marie Carsjö


Sergelkliniken, Karlavägen 112, 115 26 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com