Gynekologi

Gynekologiverksamheten på Sergelkliniken

Sergelkliniken har gynekologiverksamhet mitt i Stockholm. Vi är 4 läkare och vi har runt 8-10 000 patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med bedömning och behandling. Våra läkare är alla mycket erfarna och har många års erfarenhet och mycket hög tillgänglighet kännetecknar vår verksamhet. 

Vi tar främst hand om nedan gynekoogiska besvär:

  • Fertilitetsutredningar 
  • Inkontinens / Framfall
  • Klimakteriella besvär 
  • Dysplasi
  • Blödningsrubbningar
  • PCO
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologiska infektioner

Verksamma läkare är:
Dr. Britt-Marie Carsjö
Dr. Fariba Zhaeentan 
Dr. Lazha Kadir
Dr. Vera Gaberi


      Britt-Marie Carsjö

           Lazha Kadir 

      Fariba Zhaeentan

             Vera Gaberi


Sergelkliniken, Karlavägen 112, 115 26 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com