Modern biopsiteknik av prostata

Publicerad 2023-10-25, 13:00

Vi använder nu den moderna biopsitekniken som innebär en kraftigt reducerad risk för allvarlig infektion efter provtagningen.

När PSA-provet kom var det ett stort framsteg. Vi kunde nu upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede, innan man kunde känna tumören med fingret vid prostataundersökning via ändtarmen. Ungefär samtidigt utvecklades också tekniken för att ta vävnadsprover från prostata. Med en ultraljudssond som fördes in via ändtarmsmynningen kunde man se prostata och därmed se var man tog sina prover.

Vi hade nu för första gången möjlighet att i större omfattning upptäcka prostatacancer i ett tidigt stadium då det fanns möjlighet att bota sjukdomen med antingen operation eller strålbehandling. Den tidigare behandlingen hade huvudsakligen varit bromsande, men inte botande.

Det fanns dock en nackdel: Man tog sina prover via ändtarmen där bakterier är rikligt förekommande. Detta innebar att en del patienter fick infektion efter provtagningen, oftast som sepsis (”blodförgiftning”). Detta är en allvarlig komplikation som medför sjukhusvård. Man provade olika former av förebyggande antibiotikabehandling och minskade på så sätt risken för sepsis. Dock får fortfarande några procent av patienterna sepsis med denna provtagningsmetod.

Den nya tekniken kallas perineal biopsiteknik och innebär att man tar sina prover via mellangården, området mellan pungen och ändtarmsöppningen. Då kan man steriltvätta huden innan man tar proverna, vilket innebär att risken för infektion är nästan försumbar. Innan proverna tas lägges ordentlig lokalbedövning i området. Vid utredning av PSA-förhöjning görs idag nästan alltid magnetröntgenundersökning av prostata. Med den moderna tekniken kan vi få vi dessa bilder vi länk, och kan addera dem till vår ultraljudsbild. Man ser då tydligt tumören, vilket är en stor fördel, f.f.a. vid små tumörer. 

På vår mottagning använder vi nu enbart den nya biopsitekniken.


Sergelkliniken, Karlavägen 112, 115 26 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com