Vi har öppet som vanligt!

Publicerad 2020-03-23, 08:00

Följande information under rådande pandemi Covid -19.
Vi har verksamhet som vanligt enligt våra avtal och tar emot remisser samt besök till våra verksamheter som inte har remisstvång. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsning att inte besöka oss. 


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com