Våra specialiteter 

Sergelkliniken är en specialistläkarklinik som erbjuder tidsbokning till ett brett urval av specialiteter. 
Vår tanke är att ge specialistsjukvård till våra patienter genom hög kvalité, tillgänglighet och service.  
I samarbete med våra läkare verkar vi i avtal med Stockholms Läns Landsting genom auktorisation Vårdval och etablering Nationella Taxan. Vi tillämpar landstingstaxa.  

Allmänmedicin

Allmänmedicinsk mottagning.
Dr. Dyfan Lewis.

Dyfan Lewis


Gynekologi

Gynekologisk mottagning och dagkirurgiska behandlingar. 

Verksamma läkare är:
Dr. Britt-Marie Carsjö 
Dr. Fariba Zhaeentan

Britt-Marie Carsjö

Fariba Zhaeentan


Kirurgi & 
Endoskopi

Kirurgisk och endoskopisk mottagning, (så som gastroskopi och sigmoideoskopi), och dagkirurgiska behandlingar, (så som hudförändringar). Remiss krävs.

Verksamma läkare är:
Doc. Gordon Lahnborg
Med. Dr. Claes Lenander
Med. Dr. Mikael Machado

Dr. Lars Rönström

Gordon Lahnborg

Mikael Machado

Claes Lenander

Lars Rönström


Ortopedi

Ortopedisk mottagning och dagkirurgiska behandlingar, (så som hand- och fotoperationer).
Dr. Fredrik Strömwall

 Fredrik Strömwall


Urologi

Urologisk mottagning och dagkirurgiska behandlingar, (så som förhudsplastiker). 

Verksamma läkare är:
Dr. Adelaida Carlsson
Dr. Maria Lander
Dr. Lars Rönström 

Adelaida Carlsson

          Maria Lander

         Lars Rönström


Öron- näsa- hals

Öron- näsa- halsmottagning och dagkirurgiska behandlingar, (så som näs/sinuskirurgi, otokirurgi och mun/svalgkirurgi, hudförändringar i
öron- näsa- halsområdet). 
Remiss krävs.

Verksamma läkare är:
Prof. Dan Bagger-Sjöbäck 
Med. Dr. Lennart Edfeldt 
Med. Dr. Louise Honeth
Doc. Jan Kumlien 
Med. Dr. Karin Lundkvist
Med. Dr. Gunnar Marklund 
Doc. Karin Strömbäck 
Med. Dr. Andrea Vlastos

 

Dan Bagger-Sjöbäck

Jan Kumlien 

Karin Strömbäck

Lennart Edfeldt

Karin Lundkvist

Andrea Vlastos

Louise Honeth

      Gunnar Marklund


Sergelkliniken, Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelkliniken.com